Portaalsite rond Handicap & Het Zuiden

 
Home > Thema's > Handicap & > Het VN-verdrag
Voorstelling van het VN-Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap tijdens een zitting van de Verenigde Naties. Een persoon staat recht en leest voor, naast deze persoon zit een vrouw in een rolstoel.

"Ik geloof sterk dat dit nieuwe instrument komt in een tijd waarin er grote veranderingen merkbaar zijn in de houding van de samenleving tegenover de rechten van personen met een handicap", 


 Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, 2007- Louise Arbour
 

Handicap & Het VN-verdrag

Volgens de Verenigde Naties leven wereldwijd 600 miljoen mensen of bijna 10 % van de wereldbevolking met een handicap. Sinds het Decennium voor Gehandicapten van 1983 – 1992 is er een beweging ontstaan die ijvert voor het recht op participatie van personen met een handicap in alle gemeenschapsverbanden. Hun actie mondde eind 2006 uit in het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag kent geen nieuwe rechten toe aan personen met een handicap, maar het formuleert bestaande rechten (cfr. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) op een wijze die tegemoetkomt aan hun noden en situatie. Wereldwijd ondertekenden reeds 140 landen dit Verdrag. België ondertekende het Verdrag in maart 2007 en ratificeerde het in juli 2009, waarbij het Verdrag ook in België rechtsgeldig werd. Artikel 32 van dit Verdrag vraagt de toepassing van de principes van de conventie binnen alle aspecten van de internationale samenwerking.

 

Links

Algemeen

Verdrag

Rechten van personen met een handicap