Portaalsite rond Handicap & Het Zuiden

 

Engagementsverklaring

Eind 2006 publiceerden de Verenigde Naties het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). België heeft dit verdrag ondertekend en geratificeerd. Toch gebeurt er weinig hierrond.

Met deze verklaring wil PHOS samen met alle ondertekenaars de overheid aanmanen de aangegane engagementen na te komen. We focussen vooral op artikel 32 van het VRPH.

Staan jullie ook achter deze uitdagingen? Zet dan uw handtekening onder deze tekst en geef zo mee vorm aan een inclusieve ontwikkelingssamenwerking!

Portable Document Format (PDF) De verklaring (pdf, 92 KB)

Stuur ons een e-mail waarin u bevestigt achter deze verklaring te staan.

 

Landenprofielen over Handicap in partnerlanden.

Als vervolg van onze studie: “Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?” willen wij het beleid en gerelateerde gegevens rond Handicap in enkele partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking geografisch weergeven.

Het PHOS presenteert daarom een gedetailleerde landenprofiel van Benin, de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Rwanda en Tanzania. Door een simpele klik op het gekozen land vind u al deze gegevens terug.

Voor iedereen die graag een toelichting, lezing of voorstelling wil over onze studie in het algemeen of specifiek in één van de onderzochte partnerlanden:
Aarzel niet en contacteer ons!

Zie ook de :

Lees meer